HomeVacaturesSecretaris Stichting De Nieuwe Schakel (DNS)
Zoeken

Secretaris Stichting De Nieuwe Schakel (DNS)

Plaatsingsdatum: 21 juni 2021

Het bestuur van de Stichting De Nieuwe Schakel (DNS) in Wijk bij Duurstede zoekt een secretaris, wegens het vertrek van de huidige secretaris.

De Stichting DNS heeft ten doel het ondersteunen van sociaal en cultureel werk en/of charitatieve doelen in Wijk bij Duurstede en omgeving. DNS tracht haar doel te bereiken door middel van het verstrekken van leningen, kredieten en subsidies.

Het bestuur bestaat uit 6 leden, de voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen tezamen de Stichting DNS in en buiten rechte. Het bestuur van DNS vergadert 1x per maand, bij voorkeur op woensdagavond. Verder onderhouden de leden telefonisch en per email contact met elkaar. Gemiddeld besteedt de secretaris 4 tot 5 uur per week aan de diverse werkzaamheden en/of overleg.

De secretaris heeft de volgende taken:

 • Opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen;
 • Het uitschrijven van de bestuursvergaderingen;
 • Het verzorgen van de notulen tijdens de vergaderingen, verslaglegging van besluiten en actiepunten;
 • Het voorbereiden en opvolgen van acties;
 • Verzorgen van de correspondentie, in -en uitgaande post, verwerken en registreren van correspondentie, registreren van hulpaanvragen;
 • Bewaken van de geldende wet- en regelgeving;
 • Contactpersoon namens DNS;

Van de secretaris wordt verwacht dat deze de volgende kwaliteiten heeft:

 • Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting De Nieuwe Schakel;
 • Zorgvuldigheid;
 • Betrokkenheid;
 • Vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie, geheimhoudingsplicht;

Voor meer informatie mail naar: harry@van-raaij.net