Zoeken

Wat is laag inkomen?

Een laag inkomen is een belastbaar inkomen van 110% van de bijstandsnorm of een besteedbaar inkomen van 110% van de voedselbanknorm. Voor kinderen is de norm 130%.

Een belastbaar inkomen is het bruto inkomen. Het besteedbaar inkomen is het geld wat overblijft na aftrek van de vaste lasten. Dus ook bij een hoger inkomen en hoge vaste lasten kunt u mogelijk aanspraak maken op ondersteuning.

Altijd recht op ondersteuning hebben inwoners die:

 • Een bijstandsuitkering krijgen
 • In een schuldsaneringstraject zitten
 • Een voedselpakket van de voedselbank krijgen

Ook heeft u recht op ondersteuning als u een laag inkomen heeft.

Als volwassene heeft u recht op ondersteuning als uw netto maandelijkse inkomen (inclusief kinder- en /of partneralimentatie) onder de hieronder genoemde bedragen ligt:

Vanaf 21 jaar tot AOW leeftijd:

 • Gezin of samenwonend: € 1629,76
 • Alleenstaande (ouder): € 1140,83

Vanaf AOW leeftijd:

 • Gezin of samenwonend: € 1716,45
 • Alleenstaande (ouder): € 1267,65

Of uw maandelijks besteedbaar inkomen (het geld wat u overhoudt na betaling van de vaste lasten) is lager of gelijk aan:

 • Voor 1 persoon € 275,00
 • Voor 2 personen € 385,00
 • Voor 3 personen € 495,00
 • Voor elke persoon extra + € 110,00

Kinderen hebben recht op ondersteuning als het netto maandelijkse inkomen van het gezin (inclusief kinder- en /of partneralimentatie) onder de hieronder genoemde bedragen ligt:

Vanaf 21 jaar tot AOW leeftijd:

 • Gezin of samenwonend: € 1926,08
 • Alleenstaande (ouder): € 1348,26

Vanaf AOW leeftijd:

 • Gezin of samenwonend: € 2028,53
 • Alleenstaande (ouder): € 1498,13

Of uw maandelijks besteedbaar inkomen (het geld wat u overhoudt na betaling van de vaste lasten) is lager of gelijk aan:

 • Voor 1 persoon € 325,00
 • Voor 2 personen € 455,00
 • Voor 3 personen € 585,00
 • Voor elke persoon extra + € 130,00

HOE VRAAG IK ZOIETS AAN?

Op deze website zijn alle verschillende fondsen te vinden. Ga naar het overzicht van fondsen voor het aanvragen van een fonds voor volwassenen of voor kinderen.