Partners

Stichting Binding is het centrum voor zorg en welzijn dat alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede helpt om mee te doen. Met een team van vrijwilligers en professionals brengen wij welzijn en zorg dichtbij mensen. Op deze manier willen we inwoners stimuleren én in staat stellen om maximaal mee te doen in onze gemeente.

Dit kunnen en willen wij niet alleen doen. Daarom wordt er waar mogelijk samengewerkt met vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, het lokale netwerk van hulpverlening, voorzieningen, ondernemers en onderwijs.

Deze samenwerking maken wij waar mogelijk ook fysiek. Professionals, cliënten en vrijwilligers geven aan dat dit werkt. Laagdrempelig en toegankelijk zijn hierbij sleutel woorden. Als een inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede een vraag heeft, kan hij/zij deze in het ‘oude postkantoor’ stellen en wordt hij/zij verder geholpen.

Loket Wijk logo oranje-blauw

 In Loket Wijk werken professionals van Vitras, MEE, BJZ, Intermezzo, De Boeg en Stichting Binding samen in één aanpak en methodiek aan een goede toegang en de juiste hulpverlening.

Partners
Stichting Binding werkt binnen het oude postkantoor en in het netwerk van Welzijn en Zorg met een breed palet aan organisaties samen. In en rondom Loket Wijk en het welzijnswerk  is op deze manier een slagvaardig netwerk van betrokken professionals en vrijwilligers gebouwd dat zorg en welzijn dichtbij de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede organiseert.

 logo-buurtzorg  WijkHelpt.nl GW  logo-kwintes
 logo-mee  logo-ggdmn  logo-voedselbank
 logo-formulierenbrigade  logo-rsd  quarijn-logo
 vicats  vitras

Speelotheek Katrein is onderdeel van Stichting Binding.
logo-speelotheek

Bel ons: 0343 473075